Stig Lundsbakken er avdelingsleder i tariffavdelingen i Fellesforbundet, som er LOs største forbund i privat sektor.
Stig Lundsbakken er avdelingsleder i tariffavdelingen i Fellesforbundet, som er LOs største forbund i privat sektor.

Slik velges bilbransje-bedriftene som tas ut i streik

Dette sier Stig Lundsbakken i Fellesforbundet, som organiserer rundt 7.000 ansatte fordelt på 700 bedrifter i bilbransjen, om kriteriene i streikevarselet flere store aktører nå har mottatt.

Publisert

Fredag starter meklingen mellom LO og YS på den ene siden, og NHO på den andre om lønn. Om ikke det blir enighet, går det mot streik fra søndag 16. april.

Blant bedriftene som er tatt ut til en eventuell streik finner vi noen av Norges største bilbransjebedrifter, deriblant Harald A. Møller, Bertel O. Steen, Sulland og Bilia.

Det er ikke tilfeldig er at alle bedriftene vi velger ut er seriøse og driver på en ryddig måte

Stig Lundsbakken

- Vi har varslet plassfratredelse for i underkant av 550 medlemmer omfattet av biloverenskomsten, sier Stig Lundsbakken til Bilbransje24.

Han er avdelingsleder i tariffavdelingen i Fellesforbundet, som er LOs største forbund i privat sektor.

- Høy organiseringsgrad i bilbransjen

Bil er den tredje største bransjen i Fellesforbundet, som har rundt 7.000 medlemmer omfattet av biloverenskomsten. Ifølge Lundsbakken er det høy organiseringsgrad blant ansatte i bilbransjen.

- Dette er et mellomoppgjør, så streikeuttaket er ikke direkte rettet mot bilbransjen. LO legger til grunn at 15 prosent av total medlemsmasse tas ut, og hovedvekten av varslene som er sendt ut er til industribedrifter, sier han.

- Hvilke kriterier legger Fellesforbundet til grunn for utvelgelsen av bedrifter i bilbransjen?

- Vi ønsker geografisk spredning, og at uttaket både skal omfatte bedrifter som driver med lette og tunge kjøretøy.

- Deretter er valget mer tilfeldig, sier Lundsbakken.

- Det som ikke er tilfeldig er at alle bedriftene vi velger ut er seriøse og driver på en ryddig måte, sier Lundsbakken.

- Og at det er tillitsvalgte på plass som vi vet kan gjennomføre dialogen, legger han til.

Vi har aldri hatt noe mål om streik i bilbransjen, og det har det heller aldri vært

Stig Lundsbakken

Kun NBF-medlemmer

Lundsbakken sier at alle bilbedriftene som er tatt ut i dette mellomoppgjøret er medlemmer av Norges Bilbransjeforbund (NBF).

- Vi opplever bilbransjen som en svært seriøs bransje å forholde seg til, og vi har et veldig godt samarbeid med NBF. Det er en åpen og god tone når vi prater med dem, sier han.

- Vi har aldri hatt noe mål om streik i bilbransjen, og det har det heller aldri vært.

- Det meste vi opplever som «støy», lar seg løse gjennom dialog og forhandlinger, sier Stig Lundsbakken.