Kommentar: Stig Morten Nilsen, NBF

NBF: - Finn.no utnytter sin markedsmakt - det kan ikke fortsette

- NBF kommer på vegne av norsk bilbransje til å kreve at den nye prismodellen forkastes og at den varslede prisøkningen stoppes, sier Stig Morten Nilsen

Publisert

Dette er en kommentar. Innholdet er forfatterens egne meninger.

Finn.no har terminert alle gjeldende avtaler med bilbransjen og innfører fra 1. januar 2024 en helt ny prismodell for annonsering av brukte biler for bilforhandlere på markedsplassen Finn.no.

Norges Bilbransjeforbund (NBF) har fått svært mange kraftige reaksjoner fra norsk bilbransje da endringen øker prisen for annonsering på Finn.no betydelig.

NBF har derfor analysert konsekvensene av den nye prismodellen. Resultatene er direkte nedslående sett fra en bilforhandlers, og deretter en bilkjøpers, ståsted.

I analysene er det med 41 forhandlere og forhandlergrupperinger med totalt over 400 avdelinger.

De har et årlig salg av brukte person- og varebiler på rundt 143.000. Alle disse benytter tjenesten "Tydelig profil".

Forhandlerne med størst kostnadsøkning får mer enn en tredobling av kostnadene sine.

Stig Morten Nilsen

  • Prisøkningen utgjør samlet 63 prosent for disse forhandlerne.
  • Kun 2 av de 41 forhandlerne/forhandlergrupperingene får kostnadsøkning på under 34 prosent.
  • Forhandlerne med størst kostnadsøkning får mer enn en tredobling av kostnadene sine.

Helt unødvendig prisøkning som bilkjøperne må ta regningen for

Finn.no AS hadde et overskudd på nesten 1.2 milliarder kroner i 2022 og resultatgrad på 50 prosent. Det er vel neppe pengemangel som er bakgrunnen for denne prisøkningen.

Selvfølgelig havner denne kostnadsøkningen på over 40 millioner hos bilkjøperne. Dette burde forbrukerorganisasjonene nekte å akseptere

Stig Morten Nilsen

Finn.no er smertelig klar over den vanskelige situasjonen norske bilforhandlere er i. Alle gjør hva de kan for å kutte kostnader og berge arbeidsplasser.

Tidspunktet Finn.no øker prisene kunne ikke vært verre og mange kaller det en rimelig arrogant oppførsel.

Finn.no har forsøkt å gi et inntrykk av at majoriteten av bilforhandlerne bare får en prisøkning tilsvarende KPI.

Våre analyser viser at dette er direkte feil, uavhengig av om man er en liten bilforhandler eller en stor får man en betydelig prisøkning.

Selvfølgelig havner denne kostnadsøkningen på over 40 millioner hos bilkjøperne. Dette burde forbrukerorganisasjonene nekte å akseptere.

Norske husholdninger har ikke akkurat flust med penger i disse tider og prisøkningen er helt unødvendig av en enerådende aktør som Finn.no.

Finn.no utnytter maksimalt sin dominerende posisjon – det kan bare ikke fortsette

Da kjøp og salg-grupper kom på Facebook gjorde Finn.no all annonsering på "Torget" gratis. Innenfor brukte biler finnes det ikke slike gode alternativer, så da er det fritt frem for Finn.no å øke prisene på bilannonsene så mye de ønsker. Finn.no bør være varsom siden de har en monopollignende posisjon.

NBF kommer på vegne av norsk bilbransje til å kreve at den nye prismodellen forkastes og at den varslede prisøkningen stoppes.

På portaler for kjøp og salg av brukte biler finnes det ingen reell konkurrent til Finn.no, og det kan ikke fortsette. Norske bilkjøpere og norsk bilbransje fortjener bedre.

Konkurransemyndighetene var vel ikke helt tilfredse med utfallet av Nettbil-saken i Høyesterett.

NBFs vurdering er at selv om man ikke nådde frem juridisk, er summen av posisjonen til Finn.no, Nettbil.no og Honk.no for alle praktiske formål en tilnærmet monopolsituasjon