Petter Kjøs Utengen er gründer og daglig leder i Fleks.

Åpen Fleks-sjef om utfordringene: - Vi har gjort mange feil

Bertel O. Steens bilabonnements-selskap har hatt tøffe oppstartsår. Nå mener Petter Kjøs Utengen at de har funnet «knekkpunktet» for lønnsomhet.

Publisert

- 2023 var et kjempetøft år for Fleks, mitt aller tøffeste som Fleks-leder – med god margin.

Det sier daglig leder Petter Kjøs Utengen i et stort intervju med Bilbransje24 om bilabonnements-selskapet han er daglig leder i – og som han selv var med å starte i 2019.

- Men det har også vært et år hvor vi mener vi har knekt koden på hvordan vi skal drive dette videre, sier han.

- Alle grep vi har gjort mot slutten av 2023 har dreid seg om å spisse virksomheten, for å drive med det vi skal drive med.

Store tap har skapt uro

Siden oppstarten i 2019 og frem til og med 2022 har regnskapene vist tap på til sammen 248 millioner kroner.

Bilbransje24 er kjent med at de store tapene i Fleks har gjort selskapet til en «snakkis» på kontorene til Bertel O. Steen, som nå eier 38,4 prosent. Sparebank 1 Mobilitet sitter med 47,2 prosent.

- Det har selvfølgelig vært uro og usikkerhet rundt Fleks. Det hører med det å være utfordrer, sier Kjøs Utengen.

- Vi er heldige som har store eiere, som backer oss, men det blir fort store tall i denne bransjen, sier han.

I høst ble det gjennom en emisjon tilført ytterligere 47 millioner kroner inn i Fleks fra eierne.

- Bilabonnement er vanskelig å lykkes med, noe vi har sett i hele Europa. Det har krevd store investeringer, og at det kan skape diskusjoner hos våre eiere er forståelig, sier Kjøs Utengen.

Bilabonnement er vanskelig å lykkes med, noe vi har sett i hele Europa. Det har krevd store investeringer, og at det kan skape diskusjoner hos våre eiere er forståelig

Petter Kjøs Utengen

Legger om selskapsstrukturen

I fjor kom Sverre R. Kjær inn som styremedlem i Fleks. Han er også styreleder i et av Fleks-selskapene – Fleks AS.

Et av grepene Fleks gjør for å spisse satsingen er å tilpasse selskapsstrukturen, slik at abonnementsdriften legges i Fleks AS, mens plattform- og teknologiutviklingen legges i Fleks Technology AS. På toppen er nå Fleks Holding AS eierselskapet.

Fleks-administrasjonen holder til på Skøyen i Oslo, i samme næringsområde som Tesla. Logistikksenteret til Fleks ligger på Økern.

Kjær var frem til oktober CFO i Bertel O. Steen. Nå har han tittelen direktør for strategiske og finansielle investeringer i Bertel O. Steen Holding, hvor en av rollene er i Fleks-styret.

- Det er aldri lett å ha med selskaper som ikke tjener penger, og som oppleves som en finansiell belastning, sier Kjær.

- At man hadde ønsket bedre resultater i oppstartsselskaper raskere skjønner jeg godt, men samtidig viser det seg ofte at det er kostbart å investere  i å «disrupte» etablerte forretningsmodeller, spesielt hvor tiden går fra en pandemi til å bli etterfulgt av makro-økonomiske utfordringer, sier han.

Redusert mannskapet med 25 prosent

I løpet av 2023 har Fleks måttet kutte kraftig i kostnadene. Totalt har selskapet redusert arbeidsstokken med rundt 35 prosent.

Begynnelsen på året var preget av et rekordstort antall biler i Fleks-parken – rundt 3.600 biler – hovedsakelig som en etterdønning av de uforutsigbare leveringstidene gjennom 2022.

- Vi bestilte mellom 800 og 900 biler i begynnelsen av 2022, med forventet levering mellom juni og desember.

I løpet av seks uker rundt årsskiftet 2022/23 kom alle på én gang. Det var bare én faktor i «den perfekte storm», som Kjøs Utengen selv kaller det.

I løpet av de neste månedene legges «hub-ene» i Bergen, Trondheim og Stavanger ned.

- Så skrur Tesla ned prisene kraftig i januar 2023, nybilsalget «tanker» i februar/mars – og samtidig slår makrobildet inn og gjør økonomien trangere for alle, sier han.

- Vi burde forstått at vi aldri skulle tatt imot alle de 800 bilene i løpet av en så kort tidsperiode, erkjenner Kjær.

- Det var den dyreste feilen vi gjorde når vi ser på følgekonsekvensene, sier han.

Kraftig reduksjon i antall bilbytter - legger ned «hub-er»

Det opprinnelige Fleks-konseptet dreide seg om månedsabonnement uten binding – like fleksibelt som å ha Netflix.

Det er det ikke lønnsomhet i. Derfor har Fleks i mye større grad gått inn for bindingstid med valgfri fleksibilitet – noe rundt 90 prosent av kundene benytter seg av. Dette gjør at antall bilbytter reduseres kraftig – som igjen gjør driften til Fleks mindre logistikkrevende.

- Den nye forretningsmodellen har 70-80 prosent færre bilbytter, sier Kjøs Utengen.

Som et ledd i effektiviseringen legger også Fleks ned sine fysiske logistikkpunkter i Bergen, Trondheim og Stavanger. De såkalte «hub-ene» har vært bemannet med to årsverk hver.

- Vi kan heller gjøre hjemlevering, og det er enklere å få til med en sentralisert modell, sier Fleks-sjefen.

- Og i stedet for å være regionale, blir vi nå nasjonale. Vi har partnere over hele landet, for eksempel i Bertel O. Steen, i dekkpartnere … Det er egentlig lettere på denne måten, sier han.

Avvikler bruktbilsatsingen – skal spisse forretningsområdene

Et forretningsområde Fleks satset på i 2022 var bruktbiler. Selskapet genererer mye bruktbil, og tanken var å eie også denne delen av verdikjeden.

Derfor ble selskapet Wundercar etablert i juni 2022, og i fjor kjøpte Fleks den kjente bruktbilforretningen K Bil i Bærum.

Nå legges bruktbilsatsingen ned.

- Vi har i større grad spekulert i annenhåndsverdi fordi vi har drevet med bruktbil, men det trenger vi ikke nå, sier Kjøs Utengen.

- Vi vil heller dele annenhåndsmarkedet med bilbransjen, sier han.

Nå kjøper selskapet i langt større grad biler med gjenkjøpsavtaler, som er fleksible ned på månedsnivå i restverdi.

- I stedet for å jobbe med spekulering i bruktmarkedet for å han en inntektsstrøm gjør vi nå porteføljeforvaltning, sier Fleks-sjefen.

- Et av læringspunktene for Fleks er hva vi skal være tro mot, sier Kjær.

- Med en gang du begynner å bredde deg ut er det ikke sikkert den nye verdikjeden har en positiv verdi, sier han.

En konservativ bransje

Avviklingen av Wundercar er et viktig ledd i «spissingen» Kjøs Utengen og Kjær er opptatt av.

- Det man ofte opplever er man egentlig bare blir god på det man skal bli god på – så får man bare akseptere at andre tjener penger på noe man kanskje skulle ønske man klarte selv, sier Kjær.

- Vi hadde jo aldri tenkt å gå så bredt, men vi slet med å finne riktige partnere i alt, legger Kjøs Utengen til.

De to peker på en konservativisme i bilbransjen, som i begynnelsen møtte Fleks med skuldertrekk og lite åpenhet for hva Fleks kunne tilby tilbake.

- Er det en erkjennelse av at BOS, som største eier, burde gjort mer i begynnelsen?

- Jeg tror ikke det handler om BOS – det handler om bilbransjen. Men BOS har nok på samme måte som resten av bransjen ikke sett alle mulighetene, sier Kjøs Utengen.

- Vi kan styre etterspørselen inn mot dekk, skade, service, ruteskift – her tror jeg vi fortsatt har en kjempeoppside, sier han.

Vi har lenge hatt en «hale» med kunder som har hatt for billige abonnement. Når vi kommer opp på 3.500 biler igjen, med riktig prispunkt, vil driften også være lønnsom

Petter Kjøs Utengen

Har funnet «knekkpunktet» for lønnsomhet

Fra 3.400 biler for et år siden har Fleks nå solgt seg ned til rundt 2.600.

Det har vært viktig å redusere før man igjen bygger oppover i en langt mer kontrollert hastighet

Sverre R. Kjær

- Det har vært viktig å redusere før man igjen bygger oppover i en langt mer kontrollert hastighet, sier Kjær.

Målet er å komme opp på rundt 3.500 biler igjen. Det er nemlig «knekkpunktet» for når Fleks blir lønnsom, mener Kjøs Utengen.

- Vi har lenge hatt en «hale» med kunder som har hatt for billige abonnement. Når vi kommer opp på 3.500 biler igjen, med riktig prispunkt, vil driften også være lønnsom, sier han.

- Kan trangere tider være en slags katalysator for Fleks?

- Kanskje ikke umiddelbart, men ja, sier Kjøs Utengen.

- Fra et økonomi- og makroforhold er det klart det er trangt hos mange, men på en annen side er det muligheter i det at det er vanskeligere å få tilstrekkelig finansiering av bolig, legger Kjær til.

- Da vil bilabonnement kunne være en løsning for å ikke binde midler i også finansiering av et bilkjøp, sier han.

- Har gjort mange feil

 - Vi har gjort mange feil underveis, og 2023 har vært året hvor vi har lært aller mest om markedet, innrømmer Kjøs Utengen.

Vi er i en posisjon i dag som teknologisk er veldig sterk med en løsning som kan gå langt utenfor egne landegrenser

Petter Kjøs Utengen

Bruktbilsatsingen, billogistikken og ekstrem-fleksibiliteten i månedsabonnement har krevd store investeringer.

- Vi har bevist at vi klarer håndtere mange tusen biler ute hos abonnenter, og vi er i en posisjon i dag som teknologisk er veldig sterk med en løsning som kan gå langt utenfor egne landegrenser.

- Alt dette er ikke laget over natten, sier Kjøs Utengen.

En aktør mange har sett på som en leder i abonnementsmarkedet, britiske Onto, ble i desember satt under administrasjon. Den amerikanske storaktøren Finn, som også driver virksomhet i Tyskland, sliter.

- Men bilabonnement som konsept er fortsatt fremtiden, mener dere?

- Bilabonnement kommer hundre prosent sikkert til å lykkes, vi vet bare ikke hvem som gjør det enda, sier Kjøs Utengen.

- Det er et spørsmål om timing for hvem som lykkes og ikke.

- Nå mener vi å ha knekt koden for hvordan vi skal drive Fleks videre, sier Petter Kjøs Utengen.