Forsikring av mange nye gir ikke nødvendigvis like stor vekst i forsikringsselskapets totale portefølje av et bilmerke.

Bilforsikring: Så mye «blir igjen» av nybil-andelen

Merkeavtaler gir forsikringsselskapene førstelinje-tilgang til stort volum og mulighet for høy markedsandel på nye biler. Men selskapene klarer i ulik grad å holde på sine nybilkunder, viser denne analysen. Her ser du også bevegelsene på de 12 største bilmerkene siste år.

Publisert

Samarbeidsavtaler med bilimportører, og gjerne partneravtaler med større forhandlergrupperinger, er de klart viktigste driverne for et forsikringsselskaps markedsandel på nye biler.

For flere av selskapene er derfor «forhandlerkanalen» et viktig satsningsområde, og en betydelig andel av deres forsikringssalg går gjennom merkeavtaler.

Men en høy markedsandel på nye biler er bare en mulighet - ikke målet - for et forsikringsselskap. Det avgjørende er om de klarer å beholde kunden etter at innsalgsperioden, gjerne med en måneds gratis forsikring, er over.

Målet er at kunden blir værende og bidrar å bygge portefølje. eller bilbestand, hos selskapet.

Derfor blir spørsmålet:

Hvor stor andel klarer selskapet som først forsikret bilen å beholde - og hvor mye «glipper» til konkurrentene?

Noen selskaper «taper» markedsandeler, mens andre «vinner» i løpet av denne perioden

På mange bilmerker er det stor forskjell på hvilket selskap som forsikret bilene da de var nye, og hvor de er forsikret etter ett år.

Noen selskaper «taper» markedsandeler, mens andre «vinner» i løpet av denne perioden.

Det viser en gjennomgang Bilbransje24 har gjort av nye personbiler forsikret de siste 12 månedene, målt opp mot selskapenes markedsandeler i «ettårs-parken».

Se tall for de 12 største bilmerkene nederst i saken.

Store forskjeller på nybilandeler...

Samlet er det Tryg/Enter som med 34,6 % har den høyeste markedsandelen på forsikring av nye personbiler de siste 12 månedene, foran Gjensidige med 23,0 % og If/Volvia med 21,4 %.

... det er stor forskjell på hvor mye som «glipper» det første året

Til sammen står disse selskapene for 79 % av forsikring av nye personbiler det siste året.

At selskaper med så høy nybilandel ikke klarer å holde på alle nybilkundene, er nærmest en naturlov - men det er stor forskjell på hvor mye som «glipper» det første året.

... og hvor mye som blir igjen

Tallgrunnlaget

Utgangspunktet for tallene i denne saken er nye personbiler hvor forsikringstager er en privatperson (inkl. privatleasing) de siste 12 månedene (1. april 2023 - 31. mars 2024). Næringsforsikring er ikke medtatt.

Totalt 80.379 biler er fordelt på det forsikringsselskapet som forsikret bilen da den var ny. Tabellene nedenfor viser selskapene med mer enn 3 prosent andel av nybilmarkedet (privat) i perioden. Deretter er det hentet ut tall for forsikret bestand av inntil ett år gamle biler pr. 31. mars 2024, etter samme kriterier.

Dette er altså ikke en «en-til-en»-analyse av alle bevegelser i løpet av det første året. Oppstillingen bør likevel gi en god indikasjon på endringene som har skjedd i selskapenes markedsandel fra bilene var nye og til de er inntil ett år gamle.

En god indikasjon på dette er å se på hvor stor andel selskapene har av bestanden på ett år gamle biler.

Av disse har Tryg/Enter en andel på 23,5 %, som indikerer at selskapet har «tapt» 11,1 %-poeng markedsandel, sammenlignet med nybilandelen siste 12 måneder. I en tilsvarende gjennomgang Bilbransje24 gjorde for ett år siden hadde Tryg/Enter da «tapt» 10,5 %-poeng.

For If/Volvia faller andelen i ettårs-bestanden med 5,6 %-poeng til 15,8 %. Dette er et noe mindre «tap» enn selskapet hadde i forrige analyse, som da viste -7,9 %-poeng.

Gjensidige er det eneste av selskapene med merke-avtaler som «vinner» andel fra nybil til ett års bestand (+1,4 %poeng). Det er en noe lavere «gevinst» enn de hadde i undersøkelsen for ett år tilbake.

Fremtind har - i forhold til selskapets størrelse - fortsatt en beskjeden andel på 8,8 % av nybil, men tar det igjen i ett års bestand hvor andelen er 13,3 % (+4,5 %-poeng).

I prosent er det ingen av de store selskapene som «vinner» mer det første året enn Storebrand. Selskapet har 3,5 % på nybil, men hele 8,2 % av ett års bestand. Antall biler vokser fra 2.802 på nybil til 6.742 i ett års bestand. Det utgjør en vekst på hele 141 %.

Bevegelsene på de 12 største personbilmerkene