Midt på Karl Johans gate i Oslo er Lucid i gang med bygging av sitt første showroom i Norge.

Lucid i Oslo sentrum: Byggingen i gang igjen – etter to måneders stans

Signatur-krøll til tross: - Vi er i rute for åpning, sier Lucids PR-sjef. Dette sier de om åpningstidspunkt.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Etableringen av et showroom i Karl Johans gate 16C har ikke gått på skinner for Lucid.

Bare to dager etter at Lucid fikk tillatelse til å starte ombyggingen av lokalene, ble det full stans 8. september.

Da fikk de stoppordre fra Oslo kommune. Årsaken var ugyldige signaturer på ansvars- og samsvarserklæringer fra et av firmaene som skulle være med på ombyggingen.

Vi er fortsatt i rute for å åpne vårt Oslo Studio i løpet av første kvartal neste år

Kayvan Nikjou, Lucid Motors

- Problemene er knyttet til en misforståelse mellom vår hovedentreprenør og en av deres underleverandører, sier Kayvan Nikjou, PR- og kommunikasjonssjef for Lucid Motors i Europe, til Bilbransje24.

- Dessverre ble det gjort en feil i signeringene av de nødvendige erklæringene, sier han.

Det var Lucids arkitektkontor Transform arkitekter som selv varslet kommunen om feilen. Transform har ansvaret for byggesaken på vegne av Lucid.

- Byggetillatelsen ble dermed trukket tilbake etter forespørsel fra oss, sier Nikjou.

Åpner første kvartal neste år

Stoppordren varte helt frem til 31. oktober. Nå er ombyggingen i gang igjen.

Selv om prosjektet måtte settes på vent i nesten åtte uker, mener Nikjou at de fortsatt kan følge de opprinnelige planene for åpning.

- Denne saken har ikke forårsaket en forsinkelse på to måneder, sier han.

- Vi er fortsatt i rute for å åpne vårt Oslo Studio i løpet av første kvartal neste år.

Politianmeldt

Opprinnelig hadde Lucid hyret et svensk foretak som skulle gjøre deler av ombyggingen i Karl Johans gate.

Nå har kommunen anmeldt det svenske selskapet for forfalskning av erklæringer om ansvarsrett.

- Plan- og bygningsetaten har anmeldt et svensk foretak, og eventuelt andre som med forsett har bidratt til å klargjøre dokumentene, bekrefter senior kommunikasjonsrådgiver i Oslo kommune, Atle Jan Larsen, til Bilbransje24.

Selskapet som nå er anmeldt er etter det Bilbransje24 forstår ikke lenger en av leverandørene til byggeprosjektet.

- Hvilke konsekvenser anmeldelsen vil ha for den/de anmeldte er opp til politiet å vurdere ved behandling av anmeldelsen, sier Larsen.

Dette er byggesaken:

I mars ble det kjent at den amerikanske elbil-produsenten Lucid planla bygging av showroom i Karl Johans gate i Oslo sentrum.

Oslo kommune ga i begynnelsen av september tillatelse til igangsetting og ombygging av lokalene kunne starte. Det er Transform arkitekter AS som tar seg av hele byggeprosessen på vegne av Lucid.

Arkitektkontoret gjør 8. september kommunen oppmerksom på at det er mangler ved ansvars- og samsvars-erklæringene fra en av sine leverandører.

Kommunen utsteder umiddelbart stoppordre for alt arbeide i lokalene.

Transform arkitekter sender ny søknad om igangsettelsestillatelse til kommunen og 31. oktober mottar de positivt svar. Tillatelse er nå gitt og arbeidet med ombyggingen kan gjenopptas.

4. november politianmelder Oslo kommune et svensk firma for forfalskning av erklæringer om ansvarsrett. Ifølge Plan- og bygningsetaten får dette ikke direkte konsekvenser for byggesaken, utover at ansvarsrettene må erstattes med nye, som arkitektkontoret nå har gjort.