F. v.: Tom Grønvold (daglig leder, Grønvolds Bildemontering) og Harald Rømcke (eier og daglig leder i AutoIn).

Nytt samarbeid for flere brukte deler

En avtale mellom skade- og lakk-kjeden AutoIn og Grønvolds Bildemontering skal gjøre brukte deler mer tilgjengelig ved skadereparasjoner.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

AutoIn og Grønvolds Bildemontering har etablert et samarbeid som gir skade- og lakk-kjeden enklere tilgang på brukte deler.

- Vi ønsker sammen med våre partnere i forsikring å ta en rolle i arbeidet med å øke andelen brukte deler i skadereparasjoner, sier Harald Rømcke til Bilbransje24.

Han er daglig leder og eier av AutoIn Bilskadesenter AS.

Om AutoIn

AutoIn Bilskade Senter AS inngår, sammen med Ingus Biloppretting & Lakkering AS og logistikkselskapet Autofrakt AS, i Rømcke Holding AS, som eies av Harald Rømcke (100 %). Har i dag syv lokasjoner på Østlandet og en i Bergen. Samlet omsetning for konsernet var i 2020 på 154 millioner kroner.

- Grønvolds er Norges største på håndtering av kondemneringsbiler fra forsikringsselskapene. Denne avtalen gir oss tilgang til et betydelig volum, god logistikk og mulighet for mer effektiv planlegging, sier Rømcke.

Avtalen innebærer at AutoIn etablerer et «støtlager» med kurante deler i anlegget til Grønvolds Bildemontering i Brummunddal. Størrelsen på lageret endres etter behov.

- Gode systemer gir oss tidlig beskjed om hvilke deler som blir tilgjengelig. Så kjøper vi de vi mener vi kan få nytte av, og legger på vårt lager hos Grønvolds.

- Derfra distribueres delene direkte til våre avdelinger i Oslo-området og Bergen, sier Rømcke.

Lønnsom vekst

- Det er i ferd med skje ting i bransjen, sier Tom Grønvold.

Han er daglig leder i Grøndvolds Bildemontering AS, som de siste årene har vokst kraftig innen oppsamling og gjenbruk av bildeler.

Om Grønvolds Bildemontering AS

Etablert av Jan Grønvold i 1992. Eies i dag av familien Grønvold med Jans sønn Tom Grønvold som daglig leder og største aksjonær (70 %). Har i dag 34 ansatte, demonterer mer enn 2.500 biler og omsetter for drøyt 90 millioner kroner i 2021.

I fjor omsatte selskapet for 74 millioner, og satt igjen med drøyt 16 millioner før skatt.

- I år passerer vi 90 millioner og det meste av veksten er på brukt deler innenlands. Totalt håndterer vi mellom 2.500 og 2.600 biler. Av disse er 1.400 kondemneringsbiler, de aller fleste kjøpt direkte fra forsikringsselskaper, sier han.

Med dette volumet er likviditet og høy omløpshastighet på lageret viktig, påpeker Grønvold.

- Vi har investert mye i IT-systemer og logistikk, som er en forutsetning for å drive effektivt på dette nivået. Det kommer også våre samarbeidspartnere til gode.

- Avtalen med AutoIn gjør at vi kan fakturere delene umiddelbart og de kommer raskere i omløp. Vi mener dette er en god løsning for alle parter, sier han.

Grønvold sier han er glad for at de store forsikringsselskapene nå er blitt pådrivere for å bruke likeverdige deler. Han mener likevel at det er forskjell på selskapene.

- Tryg har kommet langt. Vi opplever at de egentlig er i en særklasse på dette området, sier Tom Grønvold.

- Et tettere samarbeid mellom leverandør av gjenbruksdeler og verksted er avgjørende for å lykkes, sier senior bilteknisk inspektør og bærekrafts-ansvarlig i Tryg, Rune Nilsen.

- Fremtidens måte å tenke på

Rune Nilsen er senior bilteknisk inspektør og bærekraftansvarlig i Tryg Forsikring.

- AutoIn er en stor og spennende samarbeidspartner til Tryg på skadereparasjoner, som er gode til å tenke nytt. Vi jobber tett med Grønvolds Bildemontering på gjenbruksdeler og de er en viktig og god partner for Tryg, sier han til Bilbransje24.

- Vi er svært positive til at de to aktørene går nye veier for å utvikle bruken av gjenbruksdeler i skadereparasjoner.

Nilsen sier han ikke sett tilsvarende samarbeid noe sted i Norge.

- Et tettere samarbeid mellom leverandør av gjenbruksdeler og verksted er avgjørende for å lykkes. Forutsigbare løsninger vil øke kvaliteten i sirkulærløpet.

- Jeg mener dette er fremtidens måte å tenke på, sier Rune Nilsen.