Kommentar

Streikeuttaket: Bare tilfeldigheter?

KOMMENTAR: Det kan være grunn til å spekulere litt på hvorfor noen forhandlerkonsern og områder i landet får lide mer enn andre i streikeuttakene for årets lønnsoppgjør.

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er en kommentar. Innholdet er forfatternes egne meninger.

I dag starter forhandlingene mellom NHO og LO/YS om årets mellomoppgjør. Dersom partene ikke blir enige, har LO/YS varslet streik for nær 25.000 av sine medlemmer fra søndag. Rundt 600 av disse er tilknyttet bilbransjen.

Hvordan skjer valget av bilbransje-bedrifter som blir tatt ut i streik ved en eventuell konflikt?

- Vi ønsker geografisk spredning, og at uttaket både skal omfatte bedrifter som driver med lette og tunge kjøretøy. Deretter er valget mer tilfeldig.

Det svarte avdelingsleder Stig Lundsbakken i Fellesforbundet på Bilbransje24s spørsmål om hvilke kriterier Fellesforbundet legger til grunn for utvelgelse av bedrifter i bilbransjen i forbindelse med årets mellomoppgjør.

Driver man en større, ryddig og seriøs virksomhet i bilbransjen, øker sjansene betraktelig for at nettopp den bedriften er blant «de utvalgte». Noen vil kanskje oppleve det som et lite paradoks

Men man skal ikke mer enn å kaste et kort blikk på listen over bedrifter som er tatt ut for å se flere skjevheter i utvalget.

Fellesforbundet organiserer om lag 7.000 ansatte fordelt på rundt 700 bedrifter i bilbransjen - fra små verksteder med knapt en håndfull ansatte, til Norges største bilforhandlerne.

Dette mangfoldet speiles på ingen måte i uttaket. På denne listen er det kun større aktører.

Alle bilbedriftene som er tatt ut i dette mellomoppgjøret er medlemmer av Norges Bilbransjeforbund (NBF).

Det er naturlig (og uttalt) at Fellesforbundet velger bedrifter der de har god kontakt med de tillitsvalgte, og som er skolert til å håndtere en eventuell streikesituasjon ute i bedriftene. Forbundet sier også at de i denne sammenheng vil forholde seg til bedrifter som «har det meste på stell».

Med andre ord: Driver man en større, ryddig og seriøs virksomhet i bilbransjen, øker sjansene betraktelig for at nettopp den bedriften er blant «de utvalgte». Noen vil kanskje oppleve det som et lite paradoks.

Størrelsen betyr noe

Tyngdeloven gjelder, også i forhandlinger. Store bedrifter veier mer enn de små. De store virksomhetene som har som regel også den korteste veien til rommene der forhandlingene skjer, og beslutningene tas.

Mulig er det en tilfeldighet, men det er en påfallende korrelasjon mellom berørte bedrifter i bilbransjen og deres lederes posisjoner inn mot NHO/NBF, som representerer arbeidsgiversiden.

Per Helge Gumpen er styreleder i NBF. Uten å bli for konspiratorisk, er det en observasjon at nettopp Gumpen Gruppens forhandlere, både i Porsgrunn, Lyngdal og Kristiansand, er blant de som blir mest berørt av en eventuell streik.

Alternativet er selvfølgelig at dette er rent tilfeldig.

Geografi betyr (ikke) noe

Det er liten tvil om at det er bedrifter i Grenlandsregionen som blir mest skadelidende ved en eventuell streik.

På listen fra Fellesforbundet står de tre største merkeforhandlerbedriftene i dette området; Gumpen, Bilia og Autostrada, hvor til sammen 135 ansatte tas ut ved en streik. Det utgjør en fjerdedel av uttaket på landsbasis.

Gamle Telemark fylke er historisk et «ildrødt» område, hvor organisasjonsgraden er høy.

Høy andel organiserte er også en faktor som er med å avgjøre hvilke bedrifter arbeidstakersiden velger å ta ut.

Hos storforhandleren Gumpens Auto Grenland vil 61 av totalt 110 ansatte gå ut i streik, hvis det ikke oppnås enighet i lønnsforhandlingene før søndag.

Sulland er berørt på til sammen syv lokasjoner i Tromsø, Bodø og Harstad.

Hovedstads-området går så godt som fri

Storbyer som Stavanger, Bergen og Trondheim blir mindre rammet, men vi merker oss at Fellesforbundet har valgt seg ut Bertel O. Steen Bergen, en bedrift som ble hardt rammet etter «dagse-aksjonen» i fjor høst.

Hovedstads-området går så godt som fri.

Merkeforhandlere her er nesten ikke omfattet, med unntak av YS-organiserte hos Bertel O. Steen Ullevål og bilimportøren Harald A. Møller. I Oslo-området er det i første rekke tung-bilaktørene Volvo Norge og Norsk Scania som rammes.

I dag starter forhandlingene, og «spillerne» samles rundt bordet. I alle spill gjelder det regler, og ingen tviler på at partene i lønnsoppgjøret følger disse nøye.

Men spill er også taktikk. Med mindre man velger å tro at alt er helt tilfeldig.