F.v.: Daniel Solomonsz (markedssjef, Bilbransje24) og Tom Gundersen (Head of Sales, If).
F.v.: Daniel Solomonsz (markedssjef, Bilbransje24) og Tom Gundersen (Head of Sales, If).

If og Bilbransje24 med sentralavtale

Å være oppdatert om hva som skjer i bilbransjen er helt avgjørende for å kunne gjøre en  best mulig jobb, mener If.

Merk at denne artikkelen er flere år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

- Over 55 prosent av totalomsetningen til If er relatert til bilbransjen. Da er det helt grunnleggende å være best mulig forberedt.

Det sier Tom Gundersen, som er "Head of sales" i If. 

Han legger til at forsikringsselskapet til enhver tid har en rekke team ute for å snakke med alle deler av bilbransjen.

- Vår holdning er at flest mulig av våre ansatte skal ha mest mulig førstehåndskunnskap om hva som skjer i bilbransjen, og da er tilgangen på Bilbransje24 et svært nyttig verktøy, sier Gundersen.

- Appen til Bilbransje24 er veldig bra. Det gjør at våre folk til alltid er oppdatert før de møter våre kunder i bilbransjen, og det er veldig viktig, sier han.

- Vi ser på Bilbransje24 som en helt optimal tjeneste for oss.

Markedssjef Daniel Solomonsz er veldig tilfreds med at en stor og viktig aktør som If ser den fulle verdien av all den bilbransjeinformasjonen som ligger i Bilbransje24.

- Foruten den daglige nyhetsdekningen til Bilbransje24 påpeker også mange av våre kunder verdien og nytten av at tjenesten går mer i dybden, og at Bilbransje24 også oppfattes som et slagkraftig verktøy for bransjens aktører, sier markedssjefen.

- I så måte er vi veldig tilfreds med at If ser verdien i bredden av alt vi publiserer, sier Daniel Solomonsz.