Kommentar: Glenn Stenholm

Investere i bilbransjen? Høy avkastning - men er ikke for alle

Det er få investeringer som har gitt bedre avkastning på kapitalen enn i en bilbransjebedrift de siste årene. Smarte aktører re-investerer i bransjen, og det bør de fortsette med, skriver Glenn Stenholm i denne kommentaren.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er en kommentar. Innholdet er forfatterens egne meninger.

Private equity (PE)

Aktive eierfond, på engelsk private equity (PE), er et samlebegrep på en spesiell type fond og selskaper som investerer i bedrifter som ikke er notert på børs. PE-aktører er tradisjonelt direkte involvert i bedriftenes utvikling. (Wikipedia)

Enhver som investerer er, eller bør i det minste være, opptatt av avkastningen på midlene man velger å investere.

Så hvor interessant er det å legge penger bilbransjen - sett med investor-briller?

Siden 2016 har revisjonsselskapet BDO gjort en årlig finansiell analyse av bilbransjen. Den siste tar for seg 2021-regnskapene til i alt 1.214 selskaper med over 25 millioner i omsetning. Av disse er 736 bilforhandlere, 137 verksteder og 21 bilimportører. De øvrige tilhører kategoriene bobil/caravan, dekkservice og tungbiler.

Analysen viser at gjennom de fem siste årene har avkastningen på egenkapital i bilbransjen vært stabil - og den har vært høy. Gjennomsnittlig årlig avkastning i denne perioden har vært 38 prosent - etter skatt.

Til sammenlikning har den gjennomsnittlige avkastningen på Oslo børs i disse årene vært i overkant av 12 prosent. Så litt forenklet kan vi si at om du som investor hadde puttet 50 millioner i bilbransjen for fem år siden, ville kapitalen ha vokst til over 250 millioner i dag.

Rent finansielt ser det altså ut som en «no-brainer» å putte pengene i et solid selskap med godt rennomme i bilbransjen

Rent finansielt ser det altså ut som en «no-brainer» å putte pengene i et solid selskap med godt rennommé i bilbransjen.

Ikke for alle…

Så hvorfor står det da ikke en kø av aktører innen private equity (PE) med åpne lommebøker for å investere i denne attraktive bransjen?

Trolig handler det om noen enkle, men kompliserte, faktorer. For det første har bilbransjen nå lagt bak seg mange gode, noen vil si ekstraordinære, år. Stikkordene er positiv pandemi-effekt, moms- og avgiftsfrykt med påfølgende rekordsalg, samt sterk privatøkonomi.

En annen viktig faktor er at de fleste bilbransjeaktørene er lite tilgjengelig for «utenforstående» investeringer. Bilia er den eneste store bilforhandlerkjeden i Norge som er børsnotert, så de aller fleste er i utgangspunktet ikke åpne for eksterne aksjonærer.

Å leve med slike kontrakter, er ikke for alle

Noen unntak er det selvsagt, men da får du gjerne innpass takket være et godt nettverk. For at en finansiell PE-aktør skal komme inn, må det skje gjennom å kjøpe seg delvis eller helt inn i en eksisterende spiller. Så må man få aksept fra produsenten om at man er skikket til å forvalte merkevaren. Dette er, som bilbransjefolk vet, mye lettere sagt enn gjort.

Takket være EU-regler og flere gruppeunntak, etablert tilbake i 2004, er det temmelig rigide regler som gjelder. Det er etablert omfattende og intrikate kontrakter for hvordan en forhandler skal drives, og kontraktene utvikles løpende for å beskytte merkevaren.

Med andre ord: For å manøvrere riktig i dette komplekse farvannet kreves det inngående kompetanse og erfaring i hvordan en bilprodusent tenker, og hvordan merkevaren skal forvaltes.

De har skjønt at det har vært lønnsomt å re-investere kapitalen gjennom oppkjøp eller andre relevante investeringer i bransjen

Legg til at med to års oppsigelse, eller kun en løpende forhandlerkontrakt, er det også knyttet stor risiko til en slik kontrakt. Man kan godt beskrive en forhandler som en leilending, med begrenset innflytelse over kontrakten.

Med de brillene på, vil man fra en PE-aktørs perspektiv - og med god grunn - stille mange spørsmål i due dilligence rundt volatiliteten i en slik driftsmodell. For å leve med slike kontrakter, er ikke for alle.

… men for noen …

Om vi ser på alle de private forhandlerkjedene som har vokst seg store og gode - både organisk og strukturelt - og med flere merker i porteføljen, er det åpenbart noe de har skjønt.

Glenn Stenholm

Har 10 års erfaring fra BMW Group, hvor han blant annet jobbet med forhandlerutvikling i München og Stockholm. I perioden 2004 til 2008 var han administrerende direktør for Stenshagen Bil. I tillegg bidro han 11 år i representant-skapet til Santander Consumer Bank. Jobber nå som styreproff, transaksjonsrådgiver, og er daglig leder for Toyota Forhandler Forening. Han har også utgitt boken; Kaikaku- Radical Change.

De har skjønt at det har vært lønnsomt å re-investere kapitalen gjennom oppkjøp eller andre relevante investeringer i bransjen. De har skjønt et det er avkastning på egenkapitalen som gjelder, mer enn det er en multippel på 4,5 eller 6, når man kjøper et selskap i bilbransjen.

Og at det har vært langt mer attraktivt enn å «putte penga på børs».

Men så langt er det altså i hovedsak de eksisterende spillerne som vært «tøffe nok» til å gjøre dette.

Det vil si, det kan med stor sannsynlighet hende, at dyktige Excel-drevne PE-aktører har regnet på det. Men trolig har de sett at dyp bransjekompetanse og erfaring er helt nødvendig for å drive godt, og med lavest mulig risiko, i denne bransjen.

En smart spiller i bilbransjen lar seg inspirere av dette. For bilbransjeaktører bør fortsette å investere i egen bransje.

Men det er altså ikke for alle.