F. v.: Økonomisjef Anders Aksnes og administrerende direktør Leif Madsberg i Gill Gruppen.

«Som forventet» for MG-importøren - sterk fremgang for Subaru Norge

Mens både omsetning og resultat falt på MG, gikk det oppover med Subaru hos det norsk-japanske bilhuset Pongo i fjor. Leif Madsberg har i dag lagt fram sitt siste årsregnskap som konsernsjef i Gill-selskapet.  

Publisert

- Totalt sett er vi godt fornøyd med fjoråret, sier Leif Madsberg til Bilbransje24.

Han er konsernsjef i Pongo AS.

Konsernet Pongo AS eier blant annet 50 prosent av MG-importøren Norwegian Mobility Group AS (NMG) og hele Subaru Norge. I tillegg Gill Support, fire bilforhandlere (helt eller delvis), samt et par «sovende» importselskaper.

Om Sojitz: - Springbrett inn i det norske markedet

Sojitz har bilvirksomhet på flere kontinenter, men i Europa er konsernet nå kun i Norge.

- Hva er bakgrunnen for at de kjøper 49 prosent av en bilimportør her?

- De går nok ikke inn med dette eierskapet og er fornøyd med det.

-Vi må anta at de gjør dette for å ha et springbrett både videre inn i det norske markedet og Norden, sier Madsberg.

- Og kanskje også andre steder i Europa, vil jeg tro, legger han til.

- Jeg sitter ikke med detaljinformasjon, men det har ikke skjedd noe mer siden de kjøpte seg inn hos oss, men de er stadig på søk.

- Er det en plan for videre oppkjøp?

- Det er en aksjonæravtale, men der er det ikke avtalt noe videre oppkjøp. De har en forkjøpsrett om noe skulle skje, men det er ingen plan for det.

Sojitz har en «operating officer» på plass i administrasjonen på Skytta. Zhonglei Mou sitter i styret i alle Pongo-selskapene, med unntak av Norwegian Mobility Group.

- Forskjellen på Gill Gruppen og Sojitz er ganske åpenbar, men dette fungerer etter vårt syn veldig bra. Han er fin ressurs å ha på huset, sier Leif Madsberg.

Mer om disse selskapene senere.

Pongo AS eies nå av Nils Petter Gill (51 %) og Sojitz Corporation, etter at Gill Gruppen solgte 49 % av driftsselskapet til det japanske handelshuset i mai i fjor.

Samlet omsatte det norsk-japanske bilhuset for 1,367 milliarder kroner i 2023, som er 47 millioner, tilsvarende 3 prosent, mindre enn året før.

Resultat før skatt ble 59 millioner, ned fra 77 millioner i 2022. Det ga en resultatmargin på 4,3 % (5,5 %).

- Som for de fleste i fjor kom brorparten av resultatene i første halvår. Det var en vesentlig bedre situasjon da, sier Madsberg.

NMG utgjør over halvparten av topplinjen i Pongo, men det største bidraget til resultatet kom fra Subaru Norge i fjor.

Ifølge Madsberg gikk konsernets fire hel- og deleide forhandlerne i «pluss-minus null» i 2023. Det er avsatt 40 millioner til utbytte til eierne fra morselskapet i 2023.

- God likviditet gir muligheter

Ifølge økonomisjef i Gill Gruppen, Anders Aksnes, er likviditetssituasjonen noe ned fra 2022, hvor den var svært god.

- Det er viktig at vi har gode rammer og tilgjengelig likviditet. Det setter oss blant annet i posisjon til å handle raskt, om det dukker opp muligheter for gode kjøp.

Ifølge økonomisjefen har Pongo pr i dag rundt 500 biler på lager, i all hovedsak MG.

- Det er vesentlig flere enn for ett år siden, men det er et «ferskt» lager. Dette sikrer korte leveringstider, som er viktig for et merke som MG i dagens marked, sier han.

Norwegian Mobility Group: Lavere snittpris og marginer 

MG-importøren solgte 20 prosent færre biler, omsetningen gikk ned med 25 prosent, mens resultatet falt med 58 prosent.

- Samtidig som vi solgte færre nye MG, gjorde endret modellmiks at snittprisen også var noe lavere i 2023, sier Aksnes.

Stikkordene for resultatnedgangen er kampanjer, økte markedsføringskostnader og noe høyere personalkostnader.

- Bilimport er et «volum-case», og vi har en organisasjon som greit håndterer godt over det antallet vi nå selger, sier han.

Hovedtyngden av stabsfunksjonene leveres av Gill Support AS. I fjor kjøpte NMG administrative tjenester for 26,1 millioner, mot 24,6 millioner i 2022.

Fra Santander til DNB

Gill Gruppen byttet i fjor finansieringspartner, og gikk fra Santander til DNB.

- Det har vært en overgang gjennom 2023, men ved utgangen av året var alle forhandlerne som benytter seg av dette over på DNB, sier Aksnes.

- Andelen leasing har vært lavere på MG enn på mange andre bilmerker?

- Det er riktig, men vi er nå veldig «på» for å få forhandlerne til å se mot leasing. Vi har gode kampanjer og mener dette er et bra produkt å selge fremover.

Det var ved utgangen av 2023 totalt 19 årsverk i NMG, som er to-tre flere enn ett år tidligere.

Økonomisjefen påpeker at det var det en kraftig vekst i salget av deler til MG i 2023.

- Her økte omsetningen fra 67 millioner i 2022 til 112 millioner i fjor, sier Aksnes.

Subaru Norge: Over 10 prosent margin

Subaru-importøren mer enn doblet salget av biler, og økte omsetningen med 65 % i fjor. Tallene er for morselskapet, som omfatter importørvirksomheten.

Driftsresultatet økte med 24 millioner, til 57 millioner, mens resultat før skatt ble på 51 millioner - mot i overkant av 3 millioner året før.

- Det lave før skatt-resultatet i 2022 skyldes i hovedsak en betydelig nedskrivning i datterselskapet AI Lease, samt en svakere valuta-situasjon, forklarer Aksnes.

Lite nye biler de siste årene gjør at Subarus bilpark krymper. Det slår inn i salget av deler, som inngår i importørens omsetning og resultat.

- Delesalget gikk ned med 13-14 millioner og endte på 70 millioner i 2023. Dette påvirket også resultatet i fjor, sier Aksnes.

Skal lansere en varebil i 2024

Konsernsjefen gir seg

Leif Madsberg har vært ansatt i Gill-systemet side 2005. I løpet av 2024 fyller han 70 år og planlegger nå en «soft exit» som konsernsjef i Gill Gruppen.

- Det er en tid for alt. Selv om dette er en drømmejobb, og jeg har hatt en vanvittig morsom og spennende reise, mener jeg det nå er tid for å slippe yngre krefter frem, sier han til Bilbransje24.

Madsberg har kjent Nils Petter Gill i snart 50 år, og legger ikke skjul på at han har stor respekt for hvordan Gill har forvaltet rollen som aktiv eier og styreformann.

- Det er ikke gitt at man klarer å balansere dette i det daglige. Jeg har ikke opplevd at eierskapet her blandes inn i det operative, men at det utøves gjennom en sterk stemme og tydelighet i styrerommet, sier Madsberg.

Gill Gruppen har nå igangsatt arbeidet med å finne hans etterfølger.

Konsernsjefen varsler at de i løpet av dette året vil starte import av en varebil.

- Det blir ikke en Geely, men et av de andre merkene fra konsernet.

Han sier det vil være en modell i «Transporter-klassen», som kan leveres i ulike varianter.

På spørsmål om hvilke forhandlere som skal selge bilen, svarer Madsberg at det er naturlig at de som ble forespeilet å selge Geely blir forespurt først.

- Men mye gjenstår, så importen vil trolig ikke komme i gang før nærmere slutten av året, sier han.

- Må være villig til å investere

Pongo eier også Autoindustri AS, som siden starten av 2022 har jobbet for å lansere Geely på det norske markedet. I påvente av en avklaring, var det ingen omsetning i dette selskapet i fjor.

Regnskapene viser et underskudd på 10 millioner kroner.

Madsberg er likevel ikke enig i at uklarhetene rundt Geely har hatt en for høy pris for Pongo.

- Dette må vi se på som investeringskapital. Skal man utvikle noe, må man også være villig til å investere - og være innstilt på at det kan ta tid.

- Det er ikke alltid man får like rask og god uttelling som da vi i slutten av 2019 besluttet å engasjere oss i MG.

 - Siden 2020 har MG-virksomheten gitt et samlet resultat før skatt på mer enn 200 millioner kroner. Det burde vel tale for seg, sier Leif Madsberg.