Fv: Knut Martin Breivik og Tore Rylander i Norges Bilbransjeforbund.

NBF med to nye bransjeutvalg

Bilbransjeforbundet har etablert to nye arbeidsgrupper. Den ene skal jobbe med servicemarked, den andre skal diskutere felles utfordringer for merkeforhandlere.

Publisert

- Det er viktig for oss å få innspill fra våre medlemmer for å sikre at vi jobber med de rette sakene, sier Knut Martin Breivik til Bilbransje24.

Han er avdelingsleder med ansvar for drift ut utvikling i NBF.

- Et bransjeutvalg for servicemarkedet har vi hatt på blokka i lang tid. I utgangspunktet tenkte vi å etablere et slags «verkstedutvalg», men fant ut at dette høres litt gammeldags ut, legger han til.

Bredt sammensatt

Det nye bransjeutvalget består av totalt seks medlemmer, hvorav to merkeforhandlere, to representanter for frie verksteder, en tungbilaktør samt en glassaktør.

- De seks er Brennes Auto og Møller Bil fra merkeforhandlersiden. Team Verksted og Mekonomen representerer frie verksteder, mens Teknisk Bureau ivaretar interessene til de tunge kjøretøyene og Riis Bilglass er glassaktørenes stemme, sier Breivik.

- Dette er alle representanter for aktører som har «skoene på», og da får vi innspill på hva som er viktig å jobbe med for NBF.

Breivik sier at bransjeutvalget skal arbeide på et overordnet nivå.

- Det skjer så mye om dagen, at vi mener det kan være nyttig å diskutere de felles utfordringene. Samtidig er det viktig å presisere at utvalget ikke skal diskutere konkurransesensitive ting.

- Hvor ofte skal utvalget møtes?

- Planen for hvor ofte vi skal møtes er basert på hva som kommer på agendaen, men i utgangspunktet vi ser for oss tre til fire møter i året. Har hatt to møter så langt i år. Det tredje møtet blir etter Bilbransjens Dager. Fra NBF deltar Knut Ole Magistad og jeg, sier Breivik.

Fire forhandlerforeninger med i utvalget

Det andre nye bransjeutvalget er for forhandlerforeninger.

Tidligere har NBF invitert de ulike forhandlerforeningene til møte litt «ad hoc». Nå blir dette satt mer i system.

- Det er fire forhandlerforeninger som nå er medlemmer i det nye bransjeutvalget, sier Tore Rylander.

Han er fagsjef for bilsalg i NBF.

De fire er Volvo Forhandlerforening, Ford Forhandler-foreningen, Toyota Forhandleres Forening (Toffo) og Peugeot Forhandlernes Forening.

- Vi er helt i startfasen, og har så langt hatt et møte. Ambisjonen er at vi skal ha et par møter i året, sier fagsjefen.

Rylander legger til at det er opp til foreningene om det er daglig leder eller styreleder i forhandlerforeningene som stiller på møtene. I likhet med bransjeutvalget for servicemarkedet skal heller ikke forhandlerforeningsutvalget snakke om saker som angår konkurransen medlemmene imellom.

- Vi ønsker et fora hvor vi kan diskutere saker som ikke er konkurranserelatert, men saker og utfordringer av mer generell karakter. Et godt eksempel på det er eksempelvis agentmodellen, sier Rylander.

Flere ulike arbeidsgrupper

I tillegg til de to nyopprettede gruppene har NBF også arbeidsgruppe for skade og lakk, en for bilsalg og en for HMS.

- Vi har også hatt en ressursgruppe på bilpolitikk, samt en ressursgruppe på brukte deler. I tillegg har vi en bransjegruppe for nyttekjøretøy som er samarbeid med tungvogngruppen til Bilimportørenes Landsforening. 

- Denne gruppen er mer en toppledergruppe., og gruppen ble etablert fordi vi så at det er en tett integrasjon mellom import og distribusjon når det gjelder tunge kjøretøyer, sier Knut Martin Breivik.