Eirik Håstein er leder for Finn Motor.
Eirik Håstein er leder for Finn Motor.

Kraftig økning i bruktbiler på Finn - dette er faresignalene

Flere ting tyder på at lagrene av brukte biler vokser. Samtidig viser ferske tall fra Finn.no at andelen dyrere biler som legges ut for salg har øket markant - både fra merkeforhandlere og «annet bilutsalg».

Publisert

Antall bruktbiler til salgs på Norges største markedsplass har passert 70.000 - og det legges ut biler «som aldri før».

- Vi må faktisk tilbake til 2018 for å se tilsvarende mange biler på Finn, sier Eirik Håstein til Bilbransje24.

Han er leder for Finn Motor, som eies av mediekonsernet Schibsted.

Fire av ti bruktbiler som nå ligger ute er fra såkalt «annet bilutsalg». Biler fra merkeforhandlere utgjør en tredel, mens privatpersoner står for 26 prosent - når alle prisklasser sees under ett.

Som grafen til høyre viser, øker merkeforhandlernes andel med prisen på bilen. Nær halvparten (47 %) av bilene som koster mer enn 500.000 kroner selges fra en merkeforhandler, mens kun 15 % i denne prisklassen selges privat.

Flere biler legges ut

- Antall biler som ble lagt ut i oktober og november i år var opp mot «all time high» for denne perioden, sier Håstein.

Han sier videre at volumet gikk noe ned i 2020, men tok seg kraftig opp i 2021.

- Vi ligger nå over fjoråret og økningen har tiltatt, når vi måler mot samme uker i fjor, sier Håstein.

Tallene inkluderer alle salgskanalene; Merkeforhandler, annet bilutsalg og privat.

Dyrere biler

På to år har andelen dyrere biler fra merkeforhandlerne nær doblet seg.

I desember i år koster tre av ti biler (29 %) som legges ut for salg fra en merkeforhandler mer enn en 500.000 kroner. For to år siden var andelen 15 %.

Tallene for «annet bilutsalg» viser samme trend: Bilene som legges ut for salg blir dyrere.

Men her er økningen ikke like kraftig som hos merkeforhandlerne. I januar 2021 var det 16 % som kostet mer enn 500.000 kroner, mens andelen i dag er 22 %.

Elbilene står lenger

Antall dager fra en elbil legges ut til den er fjernet fra Finn - også kalt «ståtid» - er økende.

- Etter å ha gått ned i sommer, ser vi at ståtiden for elbilene nå er på vei opp igjen, sier Håstein.

Den siste måneden har elbilene hatt ståtid på 21 dager, mot 17 dager for ett år siden

Eirik Håstein

- Men det er fortsatt betydelig kortere enn for de øvrige drivlinjene, legger han til.

Den siste måneden har elbilene hatt ståtid på 21 dager (median), mot 17 dager for ett år siden.

Til sammenligning står dieselbilene, som utgjør 46 % av annonsene, i 28 dager. Det er uendret fra ett år tilbake.

Flere annonseres på ny

En annen ting som ifølge Håstein indikerer et litt «tråere» marked, er antall biler som republiseres.

- Vi ser nå at dette er økende, både hos merkeforhandlere og annet bilutsalg.

- Det kan tyde på at lagrene av brukte biler også er økende, sier Eirik Håstein.

Kombinasjonen av av flere - og dyrere - biler på lager og stigende rente på finansieringen av varelageret, vil kunne bli utfordrende for mange aktører i tiden fremover.