Grethe Moe Tungesvik er direktør privatmarkedet i Brage Finans.
Grethe Moe Tungesvik er direktør privatmarkedet i Brage Finans.

Fortsatt vekst i bilfinansiering hos Brage Finans

Finansieringsselskapet, med hovedkontor i Bergen, er nå landsdekkende. Tallene for første kvartal viser fortsatt god vekst - også innen bilfinansiering.

Publisert

2022 ble et rekordår for Brage Finans. Av netto renteinntekter på 625 millioner kroner ble 365 millioner igjen før skatt.

Tall for 1. kvartal i år viser fortsatt sterk vekst, målt mot 1. kvartal i fjor - på både topp- og bunnlinjen

Netto renteinntekter i kvartalet endte på 183 millioner, som var 41 millioner mer enn i samme periode i fjor (+29 %).

Resultat før skatt økte med 17 millioner til 99 millioner (+21 %).

Ifølge finansieringsselskapet kommer økningen som et resultat av en samlet vekst i porteføljen. Det har også vært fortsatt vekst i billånsporteføljen fra privatkunder, til tross for økte renter og forsinkelser knyttet til levering av nye biler.

Tap og nedskrivninger økte noe, fra 10,5 millioner i fjor til 16,5 millioner i år.

Om Brage Finans

Ble etablert av 10 sparebanker i 2010 og er et frittstående finansierings-selskap med egen konsesjon for å drive finansieringsvirksomhet. Selskapet har hovedvekt på billån i privatmarkedet og leasing og lån i bedriftsmarkedet.

Virksomheten drives med utgangspunkt fra hovedkontoret i Bergen, men i tillegg har selskapet salgskontorer i Trondheim, Ålesund, Haugesund, Stavanger, Kristiansand, Porsgrunn og Sandefjord.

Har nå 23 frittstående banker på eiersiden hvor de største er Sparebanken Vest (49,99 %) og Sparebanken Sør (20,77 %).

Resultat før skatt utgjorde 53,8 % av netto renteinntekter i 1. kvartal i år, mot 57,2 % i 1. kvartal i 2022. Resultatet ga en egenkapitalavkastning på 11 % for denne perioden, som var uendret fra samme periode i fjor.

Brutto utlånsportefølje var ved utgangen av 1. kvartal på 21,0 milliarder kroner, som representerer en vekst på 19 prosent fra ett år tilbake.

Vokser med flere forhandlere

Antall finansierte nye og brukte person- og varebiler økte med 12 prosent i 1. kvartal - fra 3.849 i fjor til 4.314 i år.

Den største løftet var innen leasing, hvor veksten var på hele 33 prosent.

Tall fra OFV Statistikk viser at registreringene av nye person- og varebiler i denne perioden har falt med 10 prosent.

- Til tross for at nybilsalget har gått ned, har vi hatt god økning i salget i første kvartal, sier Grethe Moe Tungesvik til Bilbransje24.

Hun er direktør privatmarked i Brage Finans.

- Vi har fått samarbeid med flere nybilforhandlere, og det setter vi stor pris på.

Brage Finans har nå etablert regionskontor i Oslo med 8 ansatte, hvorav to som jobber direkte med bilforhandlerkanalen.

- I tillegg har vi nye kontorer i Nordland, Troms, Vestfold og Telemark på bedriftsmarked.

- Så nå kan vi trygt si at vi er landsdekkende, sier Grethe Tungesvik.