Betydelig vekst i rute-skader - «all time high» i utbetalinger

Aldri før har det blitt rapportert flere skader - og utbetalt større erstatning - på bilglass. Totalt økte forsikringsselskapenes utbetalinger til bilskader med 13 prosent i fjor.

Publisert

Totalt utbetalte forsikringsselskapene nær 18,5 milliarder kroner etter skader knyttet til motorvogn i fjor, mot 16,4 milliarder i 2021 (+13 %).

Av dette utgjorde utbetaling til glass-skader 1,749 milliarder, som var 160 millioner mer enn året før.

Til sammen registrerte forsikringsselskapene nær 274.000 skader knyttet til glass på motorvogner i 2022, som var 24.000 flere enn i 2021.

Aldri før har det blitt rapportert flere glass-skader, eller utbetalt mer i erstatning, enn i fjor, viser tall fra Finans Norge.

Målt mot 2021, hvor både antall skader og utbetalinger var noe lavere enn i 2020, var økningen i utbetalinger spesielt stor i 4. kvartal (+26 %).

«Snitt-utbetalingen» øker

Tallene fra Finans Norge viser at antall skader økte med 9,6 prosent fra 2021 til 2022, mens utbetalingene økte med 10,1 prosent. Det betyr at utbetaling pr. skade øker, noe som også har vært en trend de siste årene.

En av forklaringene er at flere biler nå har ADAS-systemer, som må kalibreres ved ruteskift.

Bente Birkeland er markedsdirektør i Hurtigruta Carglass.
Bente Birkeland er markedsdirektør i Hurtigruta Carglass.

God start på 2023

- Det har vært en god start på året, sier Bente Birkeland til Bilbransje24.

Hun er markedsdirektør i Hurtigruta Carglass.

- En viktig årsak til høy etterspørsel etter våre tjenester er været. Det har vært vekselvis mildt og kaldt, og mye bruk av sand og grus. Det gir flere ruteskader, sier hun.

- Våre tall viser at vi nå må kalibrere rundt 40 prosent av alle ruteskiftene vi foretar, sier markedsdirektøren.

Rekrutterings-offensiv

Hurtigruta Carglass kjører i disse dager en rekrutteringskampanje på TV 2.

- Vi har i dag rundt 300 ansatte totalt, hvorav 263 produktive. Dette tallet inkluderer også de avdelingsledere som står i produksjonen.

- Hvor mange flere produktive trenger dere?

- Vi trenger flere folk rent generelt, både med tanke på å åpne nye avdelinger, men også som en følge av økt etterspørsel etter våre tjenester, sier Bente Birkeland.

.

-