Bilbransje24 | Brukeravtale

Brukeravtale

Innledning

Disse vilkårene og betingelsene regulerer din bruk av Bilbransje Medias påloggingssystem. Innloggingssystemet er utviklet av Infosoft AS, basert på Auth0-plattformen brukt av tusenvis av nettsteder verden over.

Din avtalepart er Bilbransje Media AS (organisasjonsnummer 921 399 731 mva), postboks 11, 1411 Kolbotn.

Brukerkonto

Din brukerkonto er personlig og du er selv ansvarlig for å holde brukernavn og passord sikkert oppbevart. Du vil være ansvarlig for alle bestillinger foretatt med din brukerkonto hos oss.

Bilbransje Media AS har ikke anledning til å lese ut brukeres passord.

Bilbransje Media tillater ikke deling av påloggingsinformasjon med andre med mindre dette er formelt avtalt med Bilbransje Media.

Varighet og oppsigelse

Ved misbruk eller mistanke om misbruk av tjenesten eller vilkårene for bruk kan Bilbransje Media umiddelbart og uten varsel midlertidig stenge eller avslutte kontoen.

Endring av vilkår

Bilbransje Media kan endre vilkår for bruk med 14 dagers varsel. Her benyttes e-post til kontaktinformasjon som er ført opp som påloggings-informasjon til våre tjenester.

Bruk av tjenesten

Tjenesten forutsetter at cookies er slått på. Uten cookies kan deler av eller hele tjenesten bli utilgjengelig.

Generelle vilkår

Bilbransje Medias produkter er tilgjengelige på Internett og bruk forutsetter tilgang til Internett med egnet enhet for å kunne bruke tjenesten. Bilbransje Media påtar seg ikke noe ansvar for brukerens utstyr, nettilgang eller mulighet til å lese tjenesten.

Bilbransje Media forbeholder seg retten til å lagre informasjon om bruksvaner på sine nettsider.

Personvern

Les om vår personvernpraksis her.

Verneting

Denne avtale reguleres av norsk rett. Eventuelle konflikter skal søkes løst gjennom forhandlinger. Om partene ikke oppnår minnelige løsninger, skal tingretten forelegges konflikten til avgjørelse.

Kundeservice

Alle henvendelser til kundeservice rettes til kundeservice@bb24.no.

Firmainformasjon

Bilbransje Media AS
Postboks 11, 1411 Kolbotn
Org. nummer 921 399 731